Arddangosfa

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng ffibr optegol a chebl optegol

2021-07-29

1 Diffiniad o gebl optegol

Mae canol y ffibr optegol fel arfer yn graidd wedi'i wneud o wydr, ac mae'r craidd wedi'i amgylchynu gan amlen wydr gyda mynegai plygiannol is na'r craidd, fel bod y signal optegol sy'n cael ei chwistrellu i'r craidd yn cael ei adlewyrchu gan y rhyngwyneb cladin, fel bod gall y signal optegol luosogi yn y craidd. Cer ymlaen. Oherwydd bod y ffibr optegol ei hun yn fregus iawn ac na ellir ei gymhwyso'n uniongyrchol i'r system weirio, fel arfer mae'n cael ei bwndelu â chragen amddiffynnol ar y tu allan a gwifren tynnol yn y canol. Dyma'r cebl optegol, fel y'i gelwir, sydd fel arfer yn cynnwys un neu fwy o ffibrau optegol.

2 Dosbarthiad ceblau optegol

Yn ôl gwahanol amgylcheddau defnydd, gellir rhannu ceblau optegol yn geblau optegol dan do a cheblau optegol awyr agored.

3 Nodweddion cebl optegol

Mae cebl optegol dan do yn gebl a ffurfiwyd gan ffibr optegol (cludwr trosglwyddo optegol) trwy broses benodol. Mae'n cynnwys ffibrau optegol yn bennaf (ffilamentau gwydr tenau fel gwallt), llewys amddiffynnol plastig a gwainoedd plastig. Nid oes metel fel aur, arian, copr ac alwminiwm yn y cebl optegol, ac yn gyffredinol nid oes ganddo werth ailgylchu.

Mae cebl optegol awyr agored yn fath o linell gyfathrebu sy'n sylweddoli trosglwyddiad signal optegol. Mae craidd y cebl yn cynnwys nifer benodol o ffibrau optegol mewn modd penodol, ac wedi'i orchuddio â gwain, ac mae rhai hefyd wedi'u gorchuddio â gwain allanol.

4 Nodweddion pob categori o gebl optegol

Nodweddion cebl optegol dan do: Mae cryfder tynnol cebl optegol dan do yn fach, mae'r haen amddiffynnol yn wael, ond mae'n gymharol ysgafnach ac yn fwy darbodus. Mae ceblau optegol dan do yn addas yn bennaf ar gyfer is-systemau gwifrau llorweddol ac is-systemau asgwrn cefn fertigol. Defnyddir ceblau optegol awyr agored yn bennaf yn is-systemau'r grŵp adeiladu, a gellir eu defnyddio ar gyfer claddu uniongyrchol yn yr awyr agored, piblinell, gosod uwchben a thanddwr ac achlysuron eraill.

Nodweddion cebl optegol awyr agored: Mae'n cynnwys ffibr optegol yn bennaf (ffilament gwydr tenau fel gwallt), llawes amddiffynnol plastig a gwain blastig. Nid oes metel fel aur, arian, copr ac alwminiwm yn y cebl optegol, ac yn gyffredinol nid oes ganddo werth ailgylchu. Mae gan geblau ffibr optig awyr agored gryfder tynnol uwch, haen amddiffynnol fwy trwchus, ac fel arfer maent yn arfog (hynny yw, wedi'u lapio mewn croen metel). Mae ceblau optegol awyr agored yn addas yn bennaf ar gyfer cydgysylltiad rhwng adeiladau a rhwng rhwydweithiau anghysbell.