Arddangosfa

Methiannau ffibr cyffredin a'u datrysiadau

2021-07-29

Mae'r ffibr optegol tenau wedi'i grynhoi mewn gwain blastig fel y gellir ei blygu heb dorri. Yn gyffredinol, mae'r ddyfais drosglwyddo ar un pen i'r ffibr optegol yn defnyddio deuod allyrru golau neu drawst laser i drosglwyddo corbys ysgafn i'r ffibr optegol, ac mae'r ddyfais sy'n derbyn ym mhen arall y ffibr optegol yn defnyddio elfen ffotosensitif i ganfod y corbys.

Yn gyntaf, p'un a yw golau dangosydd y transceiver ffibr optegol neu'r modiwl ffibr optegol a golau dangosydd y porthladd pâr dirdro ymlaen

Os yw dangosydd FX y transceiver i ffwrdd, gwnewch yn siŵr a yw'r cyswllt ffibr wedi'i groes-gysylltu; mae un pen o'r siwmper ffibr wedi'i gysylltu'n gyfochrog; mae'r pen arall wedi'i gysylltu yn y modd traws. Os yw dangosydd porthladd optegol (FX) y transceiver A ymlaen a bod dangosydd porthladd optegol (FX) y transceiver B i ffwrdd, mae'r bai yn y transceiver A: un posibilrwydd yw: porthladd trosglwyddo optegol A transceiver (TX) wedi bod yn Drwg, oherwydd ni all porthladd optegol (RX) y transceiver B dderbyn y signal optegol; posibilrwydd arall yw: mae gan gyswllt ffibr optegol porthladd trosglwyddo optegol y A transceiver (TX) broblem (gellir torri'r cebl optegol neu'r siwmper ffibr optegol).

Mae'r dangosydd pâr dirdro (TP) i ffwrdd, gwnewch yn siŵr a yw'r cysylltiad pâr dirdro yn anghywir neu a yw'r cysylltiad yn anghywir. Defnyddiwch brofwr parhad i brofi; mae gan rai transceivers ddau borthladd RJ45: (I HUB) mae'n nodi bod y cebl sy'n cysylltu'r switsh yn llinell syth drwodd; Mae (To Node) yn nodi bod y cebl sy'n cysylltu'r switsh yn gebl croesi; rhai trosglwyddyddion Mae switsh MPR ar yr ochr: mae'n golygu bod y llinell gysylltu â'r switsh yn llinell syth drwodd; Newid DTE: mae'r llinell gysylltu sydd wedi'i chysylltu â'r switsh yn llinell groesi.Yn ail, defnyddiwch fesurydd pŵer optegol i ganfod

Pwer goleuol y transceiver ffibr optig neu'r modiwl optegol o dan amodau arferol: amlfodd: rhwng -10db a 18db; modd sengl 20 km: rhwng -8db a 15db; modd sengl 60 km: rhwng -5db a 12db; Os yw pŵer goleuol y transceiver ffibr optegol rhwng -30db - 45db, yna gellir barnu bod problem gyda'r transceiver.Yn drydydd, a oes unrhyw wall yn y modd deublyg hanner / llawn

Mae switsh FDX ar ochr rhai transceivers: mae'n golygu llawn-ddeublyg; Newid HDX: mae'n golygu hanner-deublyg.

Yn bedwerydd, p'un a yw'r ceblau ffibr optig a'r siwmperi ffibr wedi'u torri

a. Canfod diffodd cebl optegol: defnyddiwch flashlight laser, golau haul, neu oleuwr i oleuo un pen i'r cysylltydd cebl optegol neu'r cyplydd; gweld a oes golau gweladwy yn y pen arall? Os oes golau gweladwy, mae'n nodi nad yw'r cebl optegol wedi'i dorri.

b. Canfod cysylltiad ffibr optegol i ffwrdd: defnyddio flashlight laser, golau haul, ac ati i oleuo un pen o'r siwmper ffibr optegol; gweld a oes golau gweladwy yn y pen arall? Os oes golau gweladwy, mae'n nodi nad yw'r siwmper ffibr wedi torri.